திரு.பரநிருபசிங்கம், திருமதி.சாரதாம்பாள் அவர்களின் புதல்விகள் சுகன்யா, ஷியாமளி, சுரபி ஆகிய மூன்று சகோதரிகளுடைய நடனம் மிகவும் பாராட்டுதற்குரியது. இப்பெண்மணிகள் பரதக்கலை கற்பதில் காண்பித்த ஊக்கம், அடக்கம், பக்தி, பண்பு மிகச் சிறந்தது. கற்கும் சமயத்தில் குருவின் மனதை மகிழ்ச்சியாக வைப்பதில் காட்டிய ஆர்வம் அற்புதமானது.

இந்நிகழ்வுபற்றிய கட்டுரையையும் நிழற்படங்களையும் இங்கே காணலாம்

வகைப்படுத்தப்பட்ட பகுதி: நிகழ்வுகள்.
கடைசியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்ட திகதி: December 3, 2014