கடற்கரைக் காற்று வீசுதுபார்
        கடலலை எல்லாம் மோதுது பார்
        கப்பல் கடலில் போகுது பார்
        கலங்கரை விளக்கு மின்னுது பார்

        கடற்கரை மணலின் மீதினிலே
        காற்றுக் கீதம் பாடுது பார்
        கடலின் அலையின் ஓசை தான்
        கல கல மத்தளம் கொட்டுது பார்.

     

வகைப்படுத்தப்பட்ட பகுதி: சிறுவர் பூங்கா.
கடைசியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்ட திகதி: December 3, 2014