சாயி சேவா நிலையத்தினர் கொண்டாடிய   சாயி பாபாவின் 84வது ஜயந்தி தினம்

நிகழ்வுகளின் ஒளிக்காட்சிகள்

Sai Baba's 84th Birthday from Mohan Kumar on Vimeo.

 

வகைப்படுத்தப்பட்ட பகுதி: ஆன்மீகம்.
கடைசியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்ட திகதி: January 6, 2015