செவ்வாய்க்கிழமை 06-30-2015 அன்று நடைபெற்ற மொன்றியல் ஸ்ரீதுர்க்கை அம்மன் ஆலய (புதிய) தேர்த்திருவிழா நிகழ்வின் நேரடி ஒளிபரப்பை இங்கே காண்கிறீர்கள்

வகைப்படுத்தப்பட்ட பகுதி: கனடிய நிகழ்வுகள்.
கடைசியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்ட திகதி: August 4, 2015