கனடாவின் ஒட்டாவா மாநகரில் உள்ள பாராளுமன்ற வளாகத்தில் தமிழ் மரபுரிமைத் திங்கள் மற்றும் பொங்கல் விழாவின் இறுதி நாள் நிகழ்வுகள் தை 30, 2023 திங்கள் கிழமை கனடிய தேசிய பாதுகாப்பு அமைச்சர் அனிதா ஆனந்த் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹரி ஆனந்தசங்கரியின் ஒழுங்கமைப்பில் நடைபெற்றன. இந்த நிகழ்வில் கனடிய பிரதமர் உட்பட கனடிய தேசிய பாதுகாப்பு அமைச்சர் அனிதா ஆனந்த் மற்றும் கனடாவின் எல்லா கட்சி தலைவர்களும் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றி இருந்தனர். கனடிய தமிழ் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளும் கனடாவின் எல்லா பாகங்களிலும் இருந்து நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.