கனடாவில் இயங்கிவரும் Toronto Smashers Badminton Club நடாத்திய வருடாந்த ஒன்றுகூடல் மற்றும் இராப்போசன விருந்து ஆகியன ஏப்ரல் 1ம் திகதி சனிக்கிழமை மாலை ஸ்காபுறோ கொன்வென்சன் சென்றர் விழா மண்டபத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இசை, நடனங்கள் முதலான கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் விழா அனுசரனையாளர்கள் விருது கொடுத்துக் கௌரவிக்கப்பட்டனர். விருந்துபசாரத்தைத் தொடர்ந்து நன்றியுரையுடன் விழா இனிதே முடிவுற்றது.